Regio UE-FEDR Guvernul Romaniei MDRAP Instrumente Structurale

 

Casa Petre Ştefănescu Goangă

Casa "Petre Stefanescu Goanga"

   Casa Petre Ştefănescu Goangă,  situată în Brăila, str. Piaţa Poligon, nr.2, a fost construită la sfârşitul sec. al XIX-lea şi a aparţinut pictorului Petre Alexandrescu, bunicul marelui cântăreţ de operă şi pedagog brăilean. În perioada 1899 - 1902 casa a intrat în posesia părinţilor cântăreţului de operă , Cecilia şi Gheorghe Ştefănescu Goangă.

Din punct de vedere arhitectural construcţia prezintă elemente specifice perioadei neoclasice.                

În anul 2004  imobilul este declarat monument istoric şi este înscris în Lista Monumentelor Istorice sub codul LMI 2004-BR-IV-m-B-02167.

   Începand cu anul 2011 Municipiul Brăila implementează proiectul  „Reabilitare Casa Petre Ştefănescu Goangă” , proiect cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere” , Domeniul Major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” cu scopul reîntregirii patrimoniului cultural – istoric şi valorificării turistice a patrimoniului brăilean.

   Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea eficientă a patrimoniului cultural al Municipiului Brăila în vederea dezvoltării durabile a turismului.
   Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reabilitarea Casei Petre Ştefănescu Goangă,  introducerea obiectivului în circuitul turistic şi cultural, menţinerea a aproximativ 10 locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor, conform documentaţiei faza – DALI,  atragerea unui  număr ridicat  de vizitatori ai Casei Petre Ştefănescu Goangă – aproximativ 200 de vizitatori în primul an după reabilitare, conform planului de marketing, creşterea numărului  de evenimente culturale locale, creşterea  numărului de turişti  în Municipiul Brăila, creşterea gradului de urbanism şi îmbunătăţirea imaginii comunităţii per ansamblu, creşterea speranţei de viaţă şi calităţii vietii ca urmare a creşterii gradului de bunăstare culturală a comunităţii, creşterea gradului de igienă şi confort vizual al zonei.
În urma desfăşurării activităţilor proiectului ,,Reabilitare Casa Petre Ştefănescu Goangă”, se vor obţine următoarele rezultate de impact: creşterea  numărului de agenţi economici din zonă şi dezvoltarea activităţii celor existenţi, creşterea numărului de evenimente culturale locale şi a gradului de bunăstare culturală a comunităţii, creşterea gradului de apartenenţă şi coeziune socială la comunitatea locală, creşterea gradului de urbanism şi îmbunătăţirea imaginii comunităţii per ansamblu.

   Lucrările de reabilitare a obiectivului  s-au desfăşurat în perioada  21.11.2011 – 30.05.2013 şi s-au realizat următoarele categorii de lucrări: lucrări de rezistenţă, lucrări de arhitectură, lucrări la instalaţiile electrice, termice şi sanitare, lucrări de sistematizare verticală.

   Deschiderea oficială a obiectivului cultural a avut loc în data de 06.07.2013, la inaugurare  participând,  alături de reprezentanţii administraţiei publice locale,  importante personalităţi ale vieţii culturale locale, precum şi invitaţi externi: consilier local Curtea de Arges- dl Ştefan Dumitrache,  Dan Ştefănescu Goangă, vărul lui Petre Ştefănescu Goangă.
În cadrul evenimentului a fost prezentat un film documentar despre viaţa şi realizările cântăreţului de operă şi a fost organizat un moment artistic  la care şi-au dat concursul corul „Armonia” şi  solişti ai Teatrului Muzical „ Nae Leonard” din Galaţi.

   În intervalul iulie 2013- iulie 2014   se vor desfăşura în cadrul imobilului Casa Petre Ştefănescu Goangă activităţi de promovare a acestuia, prin organizarea unor activităţi cultural- artistice,  astfel:

 

 

Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.  

www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro